Fiskeri & Jagt

Fiskeri & Jagt

HVEM MÅ FISKE
Alle der har købt fiskekort til Sunds Sø og Statens Fisketegn må fiske i Sunds Sø

Alle der fisker i Sunds Sø skal kunne dokumentere, at de har betalt fiskekort.

HVOR MÅ DER FISKES
I hele søen, dog ikke tættere land end 60 meter.

Bredejer må fiske indenfor 60 meters grænsen, ud for egen grund.

HVORNÅR MÅ DER FISKER
Den, der fisker er forpligtet til at undersøge og overholde fredningsbestemmelser.

KØB AF FISKEKORT
Medlemmer af Fiskeri- og Bredejerforeningen for Sunds Sø betaler deres fiskekort via medlemskontingentet.

Medlemmer af Grundejerforeningen for Sunds Sø kan betale deres fiskekort direkte til Fiskeri- og Bredejerforeningen. Prisen oplyses på den årlige generalforsamling.

FANGSTREDSKABER
Følgende er tilladt, for alle:
     - Fiskeri med stang og snøre

Følgende er tilladt, for medlemmer af foreningerne:
     - Krogliner fra kl. 21 til kl. 8, dog masimalt 50 kroge pr. medlem
     - Ruse, ud for egen grund, dog masimalt 60 meter fra bredden. Der må ikke sættes mere end 2 ruser, og disse skal afmærkes med 1 meter høje vagere (flag) med tydeligt husnummer.
     - Der SKAL være odderriste i ruserne.

Følgende er IKKE tilladt:
     - Bundgarn samt ned- og drivgarn

OPSYNSMAND
Bestyrelsen for Fiskeri- og Bredejerforeningen har udpeget 2 opsynsmænd, der har beføjelser til at føre opsyn med fiskeriet.

Opsynsmanden har et Fiskeripolitiskilt og har politimyndighed, hvad angår fiskeri.

Opsynsmandens anvisninger SKAL følges.

JAGT
Der må IKKE drives jagt på eller ved Sunds Sø