Fredningstider

Fredningstider i ferskvand

Her kan du aflæse fredningstider over fisk og krebs i ferskvand. Listen er gældende fra 11.04.2014

ART FREDNINGSTID 
Bækørred 16. november - 15. januar
Gedde 1. april - 30. april
Hankrebs 1. oktober - 31. marts
Havørred 16. november - 15. januar
Helt og Heltling 1. november - 31. januar
Hunkrebs 1. oktober - 31. juli

Hunskrubbe

På hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten

15. februar - 14. maj 
Laks 16. november - 15. januar
Sandart 1. maj - 31. maj
Snæbel Hele året
Stalling Hele året
Søørred 16. november - 15. januar
Ål Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes