Søsætning af båd

Søsætning af både & Sejlads på Sunds Sø

Sunds Sø er et privatejet vandløb, der ejes af bredejerne langs søbredden.

Bredejerne er organiseret i Fiskeri- og Bredejerforeningen for Sunds Sø

Selv om Sunds Sø er en privatejet sø, ejet af bredejerne, er vi naturligvis, ud over vedtægter besluttet af generalforsamlingen, underlagt love og regler, herunder Lov om Vandløb og søfartsreglerne.

Sejlads UDEN motor
Er tilladt for ikke-bredejere, jvf. "Lov om vandløb"

Der må af ikke-bredejere kun isættes ikke-motordrevne fartøjer,  der kan bæres til søen af maximalt to personer.

På privat søbred er landgang, ophold og søsætning forbeholdt de pågældende ​lodsejere.

Sejlads MED motor
Kun bredejere med husstand må isætte og føre motordrevet fartøj.

For at beskytte bredejernes rettigheder har generalforsamlingen vedtaget, at der fra hver matrikel kun må benyttes et planende motordrevet fartøj og et ikke-planende.

Speedbåde må kun føres af personer med “Speedbåds kørekort”, aldersgrænsen er 16 år.

Båd med større motor end 7,5 Hk må ikke føres af personer under 15 år.

Lejere i udlejede huse må IKKE anvende motordrevet båd.

Motorbåde skal være forsynet med mærkning af vejens bogstav (se adresseliste) og husnummer med mindst 5 cm. høje bogstaver. Båden skal være forsynet med dette nummer på begge sider.

Vandscooter, jetski og andre meget støjende fartøjer må ikke benyttes på Sunds Sø, dette gælder også for støjende modelbåde.

Der må ikke sejles med motor i tiden mellem kl. 12.30 og kl. 14.00.

Sejlads med fartøjer med fart over 4 knob (7,5 km/t) er ikke tilladt fra solnedgang - dog senest kl. 21.00 og til solopgang.

Motordrevne fartøjer skal holde sig 100 m. fra land. Sejlads til og fra land skal ske vinkelret på kysten.

Afsætning af vandskiløbere og anden motorbåds trukket vandsport skal foregå så vinkelret på kysten eller broen som muligt.

Motorbådstrukket vandsport skal starte vinkelret på bredden, indtil 100 meter fra land. ​

Motorbåde skal under sejlads holde en sikkerhedsafstand til alle andre fartøjer på mindst 75 m.

På privat søbred er landgang, ophold og søsætning forbeholdt de pågældende lodsejere.

Sejlads med motordrevet fartøj er forbudt fra og til de arealer, der er ejet af Herning Kommune samt fra andre offentlig tilgængelige arealer, de fredede arealer i nordøst og i sydøst, Sunds Sø Camping, arealet foran Sunds Sejlklub, parkanlæg og lystbådehavnen på Skivevej.